Một lời nguyện tuyệt vời – Hãy giữ lấy sự sống!

Khi Bộ trưởng Joe Wright được yêu cầu mở một hội nghị mới ở Nghị Viện Bang Kansas, mọi người mong chờ những lời phát biểu chung chung như thường lệ, nhưng đây là những điều họ nghe được:

« Cha của chúng con ở trên Trời, chúng con đến trước mặt cha hôm nay xin cha tha thứ và xin cha hướng dẫn và dìu dắt chúng con.

Chúng con biết Ngôi Lời của Cha đã nói : « Khốn cho kẻ gọi ác quỷ là tốt lành », nhưng lại chính là điều chúng con đã làm.

Chúng con đã đánh mất sự quân bình trong tinh thần và trong việc giữ gìn những giá trị của chúng con.

Chúng con bóc lột người nghèo và gọi đó là trò chơi sổ số.

Chúng con tặng thưởng kẻ lười biếng và gọi đó là sự thịnh đạt.

Chúng con giết những trẻ chưa kịp chào đời của chúng con (những thai nhi) và gọi đó là sự chọn lựa.

Chúng con bắn chết những người chống-phá thai và gọi đó điều hợp pháp.

Chúng con bỏ quên không rèn luyện dạy dỗ con cháu chúng con và gọi đó là việc xây dựng sự tôn trọng bản thân.

Chúng con lạm dụng chức quyền (quyền lực) và gọi đó là những việc chính trị.

Chúng con thèm muốn tài sản của láng giềng và gọi đó là tham vọng.

Chúng con làm ô nhiễm không khí bằng lời phỉ báng và văn hóa khiêu dâm và gọi đó là tự do bày tỏ ý kiến.

Chúng con chế nhạo những giá trị đáng kính vượt thời gian của cha ông chúng con và gọi đó là sự khai sáng.

Ôi Chúa ơi, Đấng tìm kiếm chúng con và biết trái tim chúng con hôm nay; hãy tẩy rửa chúng con khỏi mọi tội lỗi và giải thoát chúng con. Amen.

Q.M NGUYỄN phỏng dịch

Nguyên văn tiếng Anh

When Minister Joe Wright was asked to open the new session of the Kansas Senate,
everyone was expecting the usual generalities, but this is what they heard:

« Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance.
We know Your Word says, « Woe to those who call evil good », but that is exactly what we have done.
We have lost our spiritual equilibrium and reversed our values.
We have exploited the poor and called it the lottery.
We have rewarded laziness and called it welfare.
We have killed our unborn and called it choice.
We have shot anti-abortionists and called it justifiable.
We have neglected to discipline our children and called it building self esteem.
We have abused power and called it politics.
We have coveted our neighbor’s possessions and called it ambition.
We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression.
We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment.
Search us, Oh, God, and know our hearts today; cleanse us from every sin and set us free.  Amen! »

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s